esittely palvelut
yhteystiedot julkaisut

Tervetuloa iloisten sanojen maailmaan!

Puheterapiaa ja sanataidetta Oulun seudulla ja lähikunnissa

Ilosana

Kommunikointi perustuu sanoihin, olivatpa ne sitten puhuttuja, kirjoitettuja, viitottuja tai vaikkapa symbolein tai kuvin ilmaistuja. Sanat ovat vuorovaikutuksen ja kommunikoinin välineitä, joita tarvitaan myös uuden oppimisessa. Oppiminen taas on tehokkainta silloin, kun se tapahtuu motivoituneena ja iloisella mielellä. Kaksi asiaa, tekemisen ilo ja sanojen tärkeys, yhdistyivät ja lopputuloksena perustettiin yhden naisen yritys Ilosana, joka aloitti toimintansa loppuvuodesta 2012. Yritys tarjoaa tällä hetkellä ensisijaisesti puheterapiapalveluja, mutta tulevaisuudessa myös erilaiset lasten sanataiteeseen liittyvät palvelut ovat osa Ilosanan toimintaa.

Ilosana toimii Oulun alueella ja lähikunnissa. Kuntoutus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti asiakkaan arjessa, esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa, mutta se on mahdollista järjestää myös toimitiloissani Oulussa. Kuntoutus voi toteutua Kelan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tai Oulun kaupungin maksusitoumuksella tai asiakas voi maksaa kuntoutuksen itse.

Leena Mäkinen

Olen Oulun yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2007 valmistunut filosofian maisteri ja laillistettu puheterapeutti. Aiempaa työkokemusta minulle on karttunut terveyskeskuksesta, yliopistosairaalasta sekä yliopistolta tutkimustyöstä ja opetuksesta. Filosofian tohtorin tutkinnon sain vuonna 2015. Väitöskirjani aiheena oli lasten kerrontataitojen tutkiminen.

Kuntoutustyöni on asiakaslähtöistä, mikä tarkoittaa asiakkaan kunnioittamista, yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja yhteistyön merkitystä kuntoutujan lähipiirin kanssa. Laadukas ja tuloksellinen kuntoutus perustuu huolelliseen arviointiin ja tavoitteiden yksityiskohtaiseen ja yksilölliseen suunnitteluun. Jokaiselle asiakkaalle tehdäänkin yksityiskohtainen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä kuntoutujan lähipiirin kanssa.

Työtavalleni on ominaista tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Kuntoutustyön laatua ylläpidän säännöllisellä koulutuksella ja tutkimusta aktiivisesti seuraamalla. Vuorovaikutuksen, kielenkäytön ja ymmärtämisen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus ovat vahvinta osaamisalaani, mutta työskentelen laaja-alaisesti erilaisten puheen- ja kielenkehityksen ongelmien parissa. Työkokemusta minulla on eniten alle kouluikäisten lasten kuntoutuksesta ja arvioinnista.